Zašto bi sva svojina trebala biti privatna?

Zašto bi sva svojina trebala biti privatna?
Postoji nešto trulo u samom pitanju jer sve što postoji jeste privatno.Na kraju dana se radi o pojedincu, ne o nekom kolektivu ili većinskoj grupi.
Svaku svojinu neki pojedinac poseduje. Da, može je posedovati i grupa nekih ljudi (partnerstvo ili neko udruženje pojedinaca koji su legalno povezani).
Alternativa privatnoj svojini je da je niko ne poseduje. Dakle, svojinu može pojedinac da poseduje ili da je niko ne posuduje. Sada se vi pitate „zašto da ne postoji takva stvar kao „društvena svojina““?. -Ne postoji pojedinac koji je „društvo“. Društvo je samo konglomerat pojedinaca. Ne postoji takva stvar kao kolektiv. Ne postoji takve stvari kao „kolektivni mozak“, ili kao „kolektivna osećanja“, „kolektivna proizvodnja“. Dakle grupa nije neko nadbiće koje poseduje stvari, već su pojedinci ti koji poseduju stvari. Društvenu svojinu danas niko ne poseduje. Da, rećićete poseduje je vlada, ali šta to tačno znači?Poseduje je neko mistično nadmoćno biće?

To nam govori zašto su svi zbunjeni sa pitanjima kako se odnosti prema takvim društvenim svojinama i kako napraviti odluke o istim.
Uzmimo za primer javne škole. Kako odlučiti šta će se učiti u tim školama? Da li ćemo da glasamo za to šta je istina, da li ćemo da glasamo kakvu matematiku da učimo, da li ćemo da učimo kreacionizam ili evoluciju?
Kako bi ste se odlučili za privatnu školu?-Učitelji će reći šta će učiti decu i onda će roditelji odlučiti da li da pošalju njihovo dete tamo ili ne. Dakle to je privatno. Privatni vlasnik škole bi doneo odluke o pitanjima šta će se učiti.
U javnoj školi kako odlučiti šta će se učiti?Koji je kriterijum?-Pa ne postoji kriterijum.

Ako postoji neka livada koja bi trebala da bude „društvena svojina“ kako odlučiti šta da radimo sa njom? Da li ćemo da iz nje izvučemo naftu? Da li ćemo da je pretvorimo u mesto za otpad, da li ćemo da izgradimo nešto na njoj?Da li ćemo da je prodamo?
KAKO NAPRAVITI ODLUKE O SVEMU TOME?GLASANJEM?
Zašto glasanjem?Zašto bi većina primoravala manjinu da koristi nešto (npr. ako je većina izglasala da se livada proda) što je većina izabrala ako se manjina ne slaže sa tim? (I da recimo od te zemlje manjina želi da vadi naftu?)
NA KRAJU DANA DRUŠTVENA SVOJINA NE PRIPADA NIKOME.

Ne postoji standard koji će je kontrolisati. Zato su, kao što često možemo da vidimo, društvene svojine u jako lošem stanju.
Društvene institucije su u lošem stanju, društveno obrazovanje u lošem stanju bilo šta što je „društvena svojina“ je jedna velika katastrofa zbog razloga što je niko ne poseduje.
Tako da je jedina alternativa privatno vlasništvo. Pojedinci.Jer samo pojedinci postoje.Pojedinci su ti stvaraju, koji kreiraju. Privatna svojina je na kraju dana proizvod produktivnosti i stvaranja bogatstva.

Advertisements