Ekonomska nepismenost

U kontinuiranom haosu ekonomske nepismenosti i konfuznim mešanjem korporativizma sa kapitalizmom, velika većina građana Srbije konstantno iracionalno donosi zaključke i olako prihvata takozvanu ekonomsku edukaciju od strane medija, političara i kvazi – kapitalističkih ekonomista.Baš kao što vlada stvara zakonske prestupe bez žrtvi kako bi stvorila novac, tako isto javnost dopušta sebi da se igra sa […]

Pročitaj više "Ekonomska nepismenost"