Očajne škole za ceo svet

Na sastanku Ujedinjenih Nacija,2000 godine,svetske vlade su se dogovorile o cilju upisa svakog deteta na planeti u osnovnu školu do 2015 godine.Čudno,ovaj plan uopšte ništa ne kaže o kvalitetu školovanja,cela ideja je da se ubace deca u državno-odabrane učionice,očigledno bez obzira o tome šta se dešava u njima.

Pročitaj više "Očajne škole za ceo svet"