Šta je libertarijanizam?

 

 

Libertarijanac ili klasični liberal je pogled individue u kom neguje dobar život,prosperitet,život u socijalnoj harmoniji sa „najviše moguće slobode“ i „najmanje potrebno države“.
Libertarijanizam je stav da svaka osoba ima pravo da živi život na bilo koji način on izabere,sve dok on poštuje prava drugih.
Libertarijanci brane prirodna prava koja ljudi imaju:pravo svake osobe na život,pravo na imovinu,pre nego što su vlade stvorene.Po libertarijanskom mišljenju,svi ljudski postupci i odnosi treba li bi da budu dobrovoljni.Jedini postupci koji bi bili zabranjeni putem zakona su oni koji podrazumevaju pokretanje postupaka protiv onih koji su učinili sledeće postupke:Ubistvo,silovanje,pljačke,kidnapovanje i prevare.
Osnivači ovog pokreta smatraju da je ljudska sreća blisko povezana sa ličnom slobodom i odgovornošću.
Jedan od stavova je taj da učešće državnog organa u građanskim ekonomskim i socijalnim pitanjima treba da bude ograničen i da ta pitanja treba da rešavaju sami građani.
Libertarijanizam nastoji da obezbedi građanima sposobnost da sami prave odluke,bez utvrđivanja ili uticaja vlade na ishod te odluke,sve dok ne ugrožava život drugog pojedinca.
Libertarijanci veruju da čovek svaki aspekt svog života može da kontroliše.
Takođe,uspostavljanjem ovih principa smatramo da je moguće uspostaviti prosperatitvno i mirno društvo.
I ako se može reći da se libertarijanizam zalaže za teoriju totalne moralne dopustivosti,libertarijanizam se uvek zalagao za teoriju pravde u dva smisla.
U jednom smislu,pravda se bavi moralnim dužnostima koje dugujemo drugima.Dakle, ne bavi se bezličnim dužnostima(obaveze prema nekome) ili dužnosti koje se duguje sebi.
U drugom smislu,pravda se brine za moralno izvršenje dužnosti koje imamo.To se ne odnosi na akcije čoveka za kog je nedopustivo da koristi silu kako bi obezbedio poštovanje ili ispravljanje nepridržavanja.
Libertarijanizam se često smatra desnicom.Ali,to je pogrešno iz dva razloga.Prvo zbog socijalnih,a ne ekonomskih pitanja,libertarijanizam teži da bude „sredina“.
Na primer,
libertarijanizam se protivi bilo kojim zakonima koji ograničavaju privatne seksualne odnose(straight,gay,vanbračni seks).Protivi se zakonima koji ograničavaju ličnu upotrebu bilo koje droge ili bilo koje supstance.Protivi se zakonima koji nameću religijske stavove i obavezan vojni rok.
To naravno ne znači da libertarijinizam promoviše nemoralstvo.To znači da ga libertarijanizam dozvoljava,sve dok ne ugrožava drugog pojedinca.

Advertisements