Ekonomska nepismenost

U kontinuiranom haosu ekonomske nepismenosti i konfuznim mešanjem korporativizma sa kapitalizmom, velika većina građana Srbije konstantno iracionalno donosi zaključke i olako prihvata takozvanu ekonomsku edukaciju od strane medija, političara i kvazi – kapitalističkih ekonomista.Baš kao što vlada stvara zakonske prestupe bez žrtvi kako bi stvorila novac, tako isto javnost dopušta sebi da se igra sa […]

Pročitaj više "Ekonomska nepismenost"

Da li je nejednakost fer?

Ceo svet je opsednut sa pojmom “jednakost”. Razne politike se stvaraju kako bi ljude učinili “jednakim”. Šta je suprotno od nejednakosti? Jednakost? Recite mi da li poznajete neke osobe koje su jednake?Ljudi su stvoreni nejednaki sa njihovim različitim talentima,porodicom,individualnim željama, itd. Jednakost je nemoguć pojam.Da li svi zaista žele da imaju ista primanja tj. da […]

Pročitaj više "Da li je nejednakost fer?"