Ekonomska nepismenost

U kontinuiranom haosu ekonomske nepismenosti i konfuznim mešanjem korporativizma sa kapitalizmom, velika većina građana Srbije konstantno iracionalno donosi zaključke i olako prihvata takozvanu ekonomsku edukaciju od strane medija, političara i kvazi – kapitalističkih ekonomista.Baš kao što vlada stvara zakonske prestupe bez žrtvi kako bi stvorila novac, tako isto javnost dopušta sebi da se igra sa […]

Pročitaj više "Ekonomska nepismenost"

Da li je nejednakost fer?

Ceo svet je opsednut sa pojmom “jednakost”. Razne politike se stvaraju kako bi ljude učinili “jednakim”. Šta je suprotno od nejednakosti? Jednakost? Recite mi da li poznajete neke osobe koje su jednake?Ljudi su stvoreni nejednaki sa njihovim različitim talentima,porodicom,individualnim željama, itd. Jednakost je nemoguć pojam.Da li svi zaista žele da imaju ista primanja tj. da […]

Pročitaj više "Da li je nejednakost fer?"

Očajne škole za ceo svet

Na sastanku Ujedinjenih Nacija,2000 godine,svetske vlade su se dogovorile o cilju upisa svakog deteta na planeti u osnovnu školu do 2015 godine.Čudno,ovaj plan uopšte ništa ne kaže o kvalitetu školovanja,cela ideja je da se ubace deca u državno-odabrane učionice,očigledno bez obzira o tome šta se dešava u njima.

Pročitaj više "Očajne škole za ceo svet"